Σεμινάρια Προχωρημένου Θεραπευτικού Ταϊλανδέζικου Μασάζ στην Ρουμανία

https://youtu.be/kM5hMcfMqwE
Προχωρημένο θεραπευτικό μασάζ για επαγγελματίες αρχάριους και προχωρημένους - 50 ώρες εκπαίδευσης.
Το σεμινάριο θα είναι στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ρουμάνικα και Ρωσικά.
Στο σεμινάριο αυτό θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία να μάθετε μία από τις πιο μοναδικές μεθόδους ανάκτησης της υγείας της Ανατολής.

Οι δάσκαλοι Boris Tichanovsky και Nikolas Christodoulou θα το κάνουν αυτό. Διδάχτηκαν το Παραδοσιακό Ταϊλανδέζικο μασάζ ολόκληρου του σώματος στην Ταϊλάνδη.
Για πολλά χρόνια, ο Δάσκαλος Μπόρις Τυχανόφσκι διεξάγει μαθήματα ταϊλανδέζικου μασάζ στη Βοημία (Τσεχία) και τη Ρωσία. Χάρη στη μοναδική του ικανότητα να μεταφέρει γνώση του στο υποσυνείδητο των μαθητών του, είναι σε θέση να διδάξει αυτό το περίπλοκο σύστημα σε μερικές μέρες.
Ο Νικόλαος Χριστοδούλου γνωστός διεθνώς ως Papanikolas θα παραδώσει τις δικές του γνώσεις. Έχει διδάξει στην Ταϊλάνδη για 25 χρόνια και είναι ο εκπαιδευτής του πιό γνωστού σχολείου του Αjhan Pichest Boonthumme. Εχει πάνω από 5.000 ώρες εκπαίδευσης. Eίναι ο καλύτερος στην thai-θεραπεία στην Ευρώπη και θα είναι σε θέση να μεταβιβάσει τα στοιχεία της θεραπείας (thai-therapy) σε όσους ενδιαφέρονται και προχωρούν.
Το Ταϊλανδέζικο μασάζ είναι ο Βασιλιάς των μασάζ. Ένα πραγματικό ταϊλανδέζικο μασάζ είναι ένα εντελώς ξεχωριστό. Είναι ένα πολύ παλιό είδος μασάζ.
Επιπλέον, είναι μια υψηλή πνευματική πειθαρχία και αρχικά εκτελέστηκε κυρίως στα βουδιστικά μοναστήρια. Αργότερα αυτό το μασάζ άρχισε να δίνεται στους ηγεμόνες και τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους.
Η άλλη κατεύθυνση ήταν η θεραπεία - οι δάσκαλοι θεράπευαν ανθρώπους με το μασάζ της
Ταϊλάνδης και παρέδωσαν αυτή την τέχνη από φυλή σε φυλή. Το 2500 ετών μασάζ βρίσκει συνεχώς νέους υποστηρικτές. Βασίζεται στις αρχές της Aγιουβέρδας και της Κινεζικής Παραδοσιακής Ιατρικής. Ο ιδρυτής του Ταϊλανδικού μασάζ ήταν ο μεγάλος γιατρός, Shivago Komarpaj (ο αγαπημένος μαθητής του Βούδα).
Στην Ταϊλάνδη, οι μαθητές παραδοσιακά προσεύχονται στο Shivago πριν από το μασάζ.
Από όλα τα μασάζ στον κόσμο, το Ταϊλανδικό μασάζ είναι το πιο ολοκληρωμένο. Τα μυστικά της εξαιρετικής δημοτικότητας αυτού του μασάζ είναι πολλά. Το αίσθημα της ευλογίας που θα εμφανιστεί σε αυτό το μασάζ, δεν μπορεί να συγκριθεί.
Αν έχετε έναν καλό δάσκαλο, υπάρχει μια εκπληκτική ελαφρότητα και απλότητα στο μασάζ. Έχει υψηλό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Μετά από μια ταϊλανδική συνεδρία μασάζ, εμφανίζεται μια ασυνήθιστη παλίρροια δυνάμεων θεραπευτικών και η κινητικότητα των αρθρώσεων αυξάνεται σε όλο το σώμα.
Αυτό το μασάζ παίρνει την ψυχική και την σωματική ένταση από το σώμα, κινητοποιεί τις αμυντικές δυνάμεις του σώματος και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.
Ο Μπόρις ήταν ο μασέρ και ψυχολόγος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων της πρώην ΕΣΣΔ καθώς και ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας κολύμβησης και εκπαιδευτής της συγχρονιστικής γυμναστικής της Ολυμπιακής Ομάδας.
Ο Νικόλας Χριστοδούλου άσκησε πάνω από 20 χρόνια Πολεμικές Τέχνες (Karate Wado Ryu - 1 Dan) και τα τελευταία χρόνια ασκεί με Τάι Τσι Σουάν και Τσι Κούνγκ με τον Μπόρις.
Περισσότερες πληροφορίες για τον Boris Tichanovsky και για τον Νικόλαο Χριστοδούλου (Παπανικολάου) στοhttp://about-us.athinaionfos.gr/)
Kόστος του σεμιναρίου
Η εγγραφή ισχύει μετά την επιβεβαίωση μέσω email.
Η προκαταβολή είναι 100 Ευρώ.
Με κατάθεση προκαταβολής μέχρι τις 30 Ιουλίου: 450 € (με το ΦΠΑ)
Με κατάθεση προκαταβολής μέχρι τις 31 Αυγούστου: 490 € (με το ΦΠΑ)
Μετά τις 31 Αυγούστου, πλήρες ποσό: 540 € (με το ΦΠΑ)
Δεκτές όλες οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες ή πληρωμή με VivaWallet.
Για πληρωμές (προκαταβολή) στην Τράπεζα Πειραιώς
Υπόψιν Λογαριασμού: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΦΩΣ
Αριθ. Λογαριασμού IBAN: GR39 0172 0930 0050 9308 5941 654
(εάν γίνει έμβασμα από άλλη Τράπεζα θα παρακρατηθούν 4 Ευρώ)
ή στο λογαριασμό VivaWallet Αθηναίων Φώς - Wallet ID: 457452125211 ή ΑΦΜ: 997338704 ή στην Ιστοσελία (secure payment)https://www.vivapayments.com/web/buybutton/default.aspx?lang=el-GR&productid=cbfb9a9b-6e03-4cbf-97f5-ac9b122441b4&key=u5VCOp9oY9Lm40Z%2bvGeO0H4wRHrwoQzwlmAHeD3OApg%3d
Για πληροφορίες μπουρείντε να επικοινωνήσετε με:
Γιώργο: +30 697 365 4844
Μαγδαλένα: +30 694 328 5809
Nίκο: +30 697 7281811
https://youtu.be/kM5hMcfMqwE
Advanced Therapeutic Thai Massage for professional masseurs beginners and advanced - 50 hours of training
The seminar will be held in English, Russian, Greek and Romanian
In this course you have the unique opportunity to learn one of the most amazing recovery methods of the East.
The teachers Boris Tichanovsky and Nikolas Christodoulou will do this. Both were taught traditional Thai massage of the whole body in Thailand.
For many years, Master Boris Tichanovsky has been conducting Thai massage courses in Bohemia (Czech Republic) and Russia. Thanks to his unique ability to transfer knowledge to the subconscious, he is able to teach this complex set in few days.
Master Nikolas Christodoulou will hand over his knowledge. He has been teaching in Thailand for 25 years and is the instructor of Ajhan Pichet's Boonthumme best-known local school. Nikolas Christodoulou's is the best specialist in thai-therapy in Europe and will be able to pass on the elements of healing (thai-therapy) to those interested and advanced .
Thai massage is the queen of massage. A real Thai massage is a completely separate and very old type of massage. In addition, it is a high spiritual discipline and was originally performed mainly in Buddhist monasteries. Later this massage began to be given to the rulers and their closest ones.
The other direction was healing - the masters treated with Thai massage people and handed this art from tribe to tribe. The 2500 year old massage constantly finds new adherents. It is based on the principles of Ayurvedic and Chinese medicine. The founder of Thai Massage was the great physician, Shivago Komarpaj (the favorite pupil of the Buddha). In Thailand, students traditionally pray to Zivago before the massage.
Of all the world's massages, Thai massage is the most perfect. The secrets of the extraordinary popularity of this massage are several. The feeling of blessing that will appear in this massage, it can not be compared. If you have a good teacher, there is an amazing lightness and simplicity of massage. It has a high therapeutic and healing effect. After a Thai massage session, an unusual tide of forces appears and the mobility of the joints increases throughout the body.
This massage takes mental and physical tension from the body, mobilizes the defensive forces of the body, and strengthens the immune system.
Boris has been the masseur and psychologist of the Olympic Games Commitee of the former USSR as well as the physiotherapist of the swimming team and trainer of the water synchronist gymnastics of the Olympic Team.
Nikolas Christodoulou was practicing over 20 year Martial Arts (Karate Wado Ryu - 1st Dan) and the last years is practicing with Boris Tai Chi and Chi Kung with Boris.
More info about Boris Tichanovsky and about Nikolas Christodoulou (Papanikolas) athttp://about-us.athinaionfos.gr/)
Price for the course:
Registration is effective after confirmation by email.
The deposit of the course is 100 Euros.
Deposit before 30st of July: 450 € (incl. taxes)
Deposit befofe 31th of August: 490 € (incl. taxes)
After the 31st of August, full amount: 540 € (incl. taxes)
All debit and credit cards or payment with VivaWallet are accepted.
For payments (deposit) to Piraeus Bank
Account Holder: Social Cooperative Company - ATHΙΝΑΙΟΝ FOS
IBAN account number: GR39 0172 0930 0050 9308 5941 654
SWIFT: PIRBGRAA
or in VivaWallet ATHINAION FOS - Wallet account ID: 457452125211 or VAT: 997338704 or at the page (secure payment):
https://www.vivapayments.com/web/buybutton/default.aspx?lang=el-GR&productid=cbfb9a9b-6e03-4cbf-97f5-ac9b122441b4&key=u5VCOp9oY9Lm40Z%2bvGeO0H4wRHrwoQzwlmAHeD3OApg%3d
For information you can contact:
George: +30 697 365 4844
Magdalena: +30 694 328 5809
Nikolas: +30 697 7281811
https://youtu.be/kM5hMcfMqwE
Masajul Thai Terapeutic Avansat pentru maseuri profesioniști(începători și avansați)-50 de ore de instruire
La acest seminar se va oferi traducerea în limba engleză,rusă,
greacă și română.
În acest curs veți avea ocazia unică de a învăța una dintre cele
mai uimitoare metode de recuperare din Orient. Profesorii Boris Tichanovski și Nikolas Christodoulou vă vor fi instructori . Aceștia și-au însușit arta masajului tradițional thailandez cu reale beneficii pentru întregul corp in Thailanda.
Timp de mulți ani, maestrul Boris Tichanovsky desfășoară cursuri de masaj thailandez în Boemia (Republica Cehă) și Rusia. Datorită abilității sale unice de a transfera cunoștințele către subconștient, predă aceste tehnici complexe în câteva zile.
Maestrul Nikolas Christodoulou va transmite de asemenea cunoștințele lui vaste .Acesta a predat în Thailanda timp de 25 de ani și este instructorul binecunoscutei școli locale a lui Ajhan Pichet Boonthumme. Nikolas Christodoulou este cel mai bun specialist în terapia Thai din Europa având capacitatea de a transmite procedurile de vindecare (terapia thai) celor interesați.
Terapia Thai este regina masajului. Masajul thailandez adevărat este un masaj complet și foarte vechi bazându-se pe principiile medicinei ayurvedice și chinezești. Având o vechime de 2500 de ani ,găsește în mod constant noi adepți. În plus, este o disciplină de înaltă spiritualitate care a fost inițial predată ,în special, în mănăstirile budiste. Ulterior, acest masaj a început să fie oferit regilor și celor apropiați lor. Pe de alta parte, a fost vindecarea - maeștrii au tratat oamenii oferindu-le masaj tailandez ,apoi au predat această artă de la o generație la alta.
Fondatorul masajului thailandez a fost marele medic, Shivago Komarpaj (elevul favorit al lui Buddha). În Thailanda, există tradiția ca elevii să se roage la Zivago înainte de masaj. Dintre toate masajele din lume, masajul thailandez este cel mai complex. Secretele popularității extraordinare al acestui masaj sunt nenumărate iar sentimentul de binecuvântare care va apărea este incomparabil. Dacă aveți un profesor bun, este uimitor cu câtă ușurință și simplitate se poate învața masajul tailandez.
Terapia Thai are un efect terapeutic puternic. După o sesiune de masaj thailandez, mobilitatea articulațiilor crește pe tot corpul, se eliberează tensiunea mentală și fizică și se întărește sistemul imunitar.
Boris a fost maseurul și psihologul Comitetului Jocurilor Olimpice din fosta URSS, precum și fizioterapeutul echipei de înot și antrenor a echipei olimpice de înot sincronic. Nikolas Christodoulou a practicat peste 20 de ani artele marțiale (Karate Wado Ryu - 1 Dan), iar în ultimii ani practică împreună cu Boris -Tai Chi și Chi Kung. Mai multe informații despre Boris Tichanovsky și despre Nikolas Christodoulou (Papanikolas) la
http://about-us.athinaionfos.gr/)
Prețul cursului
Inregistrarea devine efectivă după primirea unui e-mail de confirmare.
Până la data de 30 Iulie, depunerea unui avans de 100 euro îți asigură participarea cu 450 euro (toate taxele incluse)
*din 31 August participarea este de 490 euro( toate taxele incluse)
După 31 august suma totala a cursului va fi de 540 euro (toate taxele incluse)
Sunt acceptate toate cardurile de debit si de credit sau plata cu Vivawallet .
Pentru plată (deposit) la Piraeus Bank
Account Holder: Social Cooperative Company - ATHΙΝΑΙΟΝ FOS
IBAN account number: GR39 0172 0930 0050 9308 5941 654
SWIFT: PIRBGRAA
sau in VivaWallet ATHINAION FOS - Wallet account ID: 457452125211 or VAT: 997338704